demo


Firmamız, ÖZDENİZCİLİK LTD. ŞTİ. adı altında 1987 yılında İzmir ili, Aliağa ilçesinde kurulmuştur.

Ticari hayatına gemilere kumanya ikmali, gemi acenteliği ve gemi sökümü ile başlayan firmamız, 1994 yılında Özdenizcilik A.Ş. adını almış ve tüzel kişiliğini Anonim Şirket olarak sürdürmüştür.

Vizyonu, uluslararası gelişmeleri takip ederek, Türkiye´de yeni iş alanları yaratılmasına ve yenilikçiliğe öncülük etmek olan firmamız, bu doğrultuda çevre konusundaki uluslar arası gelişmeleri de yakından takip etmiştir.

Türkiye´nin de taraf olduğu Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin 7 Mart 1994 Tarihli ve 94/5419 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 15 Mayıs 1994 tarih ve 21935 sayılı Resmi Gazete´ de yayınlanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüketen bir toplum olan ülkemizde atık sorunu,´´gerek ülkemizin Avrupa Birliği´ne giriş sürecinde, gerekse ekosisteminin ve doğasının korunmasında çözülmesi olmazsa olmaz bir sorun´´ olarak öne çıkmıştır.

Firmamız bu doğrultuda 1995 yılından itibaren atıkların Uluslar arası standartlara uygun olarak geri kazanımı ve büyük fabrika ve binaların çevre mevzuatına uygun olarak demontaj ve yıkımı faaliyet konularında yatırıma ağırlık vermiştir.

Atıkların geri kazanımı konusunda; İzmir İli, Eski Foça ilçesinde kurduğumuz Atık Kablo Geri Kazanım Tesisimiz, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı´ndan Tehlikeli Atık Kablo Geri Kazanım Lisanlı ilk tesis olma özelliğine sahip olmuştur. Ayrıca Atık Akümülatör Geçici Depolama Lisansına ‘da sahip olan firmamız, çevre konusundaki yatırımlarına Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Proliz Yöntemiyle Geri Kazanımı, Kontamine Metal-Kontamine Ambalaj ve Elektronik Atıkların Geri Kazanımı konularıyla devam etmektedir. Misyonumuz, atıkların en geniş kapsamda geri kazanımını sağlayarak, atık üreticilerine yüksek hizmet kalitesi sunmak, ülkemizin çevre ve insan sağlığına ve ekosistemine katkıda bulunmaktır.

Gelişmekte olan Ülkemizde, arazi değerlerindeki yüksek artışlarla birlikte eskiyen ve/veya ekonomik olmayan fabrika ve binaların yıkılarak yerine daha büyük binaların ve iş merkezlerinin inşa edilmesi projeleri sıkça gündeme gelmiştir. Hal böyle olunca, büyük fabrika ve binaların demontaj ve yıkımı işi, aranan bir sektör haline gelmiştir.

Çevre konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye´de haklı bir saygınlığa erişmiş olan firmamız, fabrika ve binaların demontaj ve yıkımı işine çevreci bir boyut getirerek bu iş kolunda da bir ilki gerçekleştirmiştir.

Hafriyat sektöründe de çalışmalarını sürdüren firmamız, son olarak Star Ege Rafineri Projesinin Toprak İşleri sorumluluğunu üstlenmiştir.