Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Müteahhit Yönetim Sistemi Seç Yeterlilik Belgesi


Çevre İzin ve Lisans Belgesi


Ek-1 İthali Kontrole Tabi Metal Hurdalar


Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları


Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sertifikası


Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası


Ticaret Sicil Gazetesi/Esas Sözleşme


Olağan Genel Kurul Toplantıları 2014 2015 2016  
Toplantı Tutanağı  PDF  PDF  PDF  
Toplantı İlanı  PDF  PDF  PDF  
Katılanlar Listesi  PDF PDF PDF
 

YILLIK FAALİYET RAPORLARI 2014 2015 2016  
   PDF  PDF  PDF