Geri Dönüşüm / Atık Yönetimi

Atık Yönetimi

 • Kategori: Geri Dönüşüm
Bu Atık Yönetiminin amacı, atıkların çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine, Katı Atıkların Kontrol Yönetmeliğine, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine ve diğer ilişkili yönetmelik hükümlerine uygun olarak “Atık Yönetim Planı”nı hazırlamaktır.
Detaylar

Bu Atık Yönetiminin amacı, atıkların çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine, Katı Atıkların Kontrol Yönetmeliğine, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine ve diğer ilişkili yönetmelik hükümlerine uygun olarak “Atık Yönetim Planı”nı hazırlamaktır.

 

 

Bu planın hazırlanması aşamasında ilk olarak atık türleri belirlenecek ve bu atık türlerinin yaratabileceği risk faktörlerine göre sınıflandırma yapılacaktır. Daha sonra yıkım ve demontaj işlerinde meydana gelebilecek çevresel kirliliklerin ve insan sağlığını etkileyebilecek faktörlerin önüne geçilecektir.

 

Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı gibi amaç ilk olarak tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumunun önlenmesidir.

 

Bu amaç doğrultusunda, öncelikle tehlikeli atık miktarının azaltılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bunun için tehlikeli atık miktarının azaltılmasının nasıl ve ne şekilde olacağına dair gerekli yöntemler belirlenir. Bu doğrultuda gereken işlemler Tehlikeli Atık türüne göre değişmektedir. Buna göre:

 

 • Kırılacak malzemeler ilk olarak toplanacaktır.
 • Sağlam olarak çıkartılan kırılabilir malzemeler özel olarak toplanıp, belirlenmiş alanlarda depolanacaktır. Bu sayede geri kazanılabilen ürün miktarı artmaktadır.
 • Çevreye yayılma riski bulunan tehlikeli sıvı maddelerin varlığı durumunda ilk olarak dağılma riski engellenecek ve ortamdan hemen uzaklaştırılması sağlanacaktır. Sahada tehlikeli sıvı atık riski bulunmamaktadır.

 

            Yukarıda bahsedilen faaliyetlerden önce, yıkım ve söküm neticesi çıkabilecek malzeme ve atıklara ilişkin envanter çalışması yapılacaktır.

 

            Bina sökümü ve yıkımı neticesinde oluşabilecek atıkları aşağıdaki ana başlıklar altında toplayabiliriz:

 

     Tehlikeli Atıklar

 • Kırılmış Floresan Lambalar
 • Cam Yünü
 • Poliüretan Köpükler ve Kalıntıları
 • Kablo
 • Kontamine Atıklar
 • Elektrik ve Elektronik Atıklar
 • Atermit
 • Kimyasallar, Boyalar ve Ambalajları
 • İzolasyon malzemeleri
 • Paratoner
 • Akü ve Piller

 

Tehlikesiz Atıklar

 • Çöpler
 • Cam
 • Tahta
 • Plastik
 • Kâğıt, Karton
 • Demir, Çelik ve diğer metaller
 • Hafriyat Toprağı
 • İnşaat ve Yıkıntı Atıkları
 • Evsel Nitelikli Atıksular

 

I.  ATIKLARIN YÖNETİMİ

 

            Çıkan her atık için ayrı bir yönetim planı belirlenecektir. Atık türlerinin özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemleri atık yönetim planında belirlenecektir. Atıkların en önemli özelliği tehlikeli olup olmadıklarıdır.

 

1.  TEHLİKELİ ATIKLAR

 

            Bina söküm ve yıkımından çıkabilecek tehlikeli atıklar ‘Floresan Lamba’, ‘Cam ve Taş Yünleri’ , ‘Poliüretan Köpükler’, ‘Atermitler’, ‘Kimyasallar’, ‘Akü ve Piller’, ‘Paratoner’  ve ‘İzolasyon Malzemeleri’ dir. Atık kablolardan sadece yağlı ve jelli olanlar tehlikeli sınıfındadır. Bina sökümünde genel olarak, bu tür tehlikeli kablo atığı çıkmamaktadır. Bu nedenle bina sökümü sonrası çıkacak kablolar tehlikeli olarak değerlendirilmemiştir.

 

 • Tehlikeli Atıkların Toplanması, Depolanması ve Taşınması

 

            Öncelikle, tehlikeli atıklarla çalışacak personel, tehlikeli atıkların çevreye ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkileri üzerine eğitilecektir. Tehlikeli atıkların toplanması ve depo sahasına taşınması sırasında, personelin koruyucu giysi ve ekipmanları (baret, maske, koruyucu gözlük, eldiven vb.) kullanması zorunlu kılınacaktır. Bu kurala uymayan personel önce uyarılacak, tekrarlanması durumunda cezai işlemler uygulanacaktır.

 

            Tehlikeli atıklar özel torbalar içerisinde toplanacak, etiketlenecek ve belirlenmiş Tehlikeli Atık Sahasında depolanacaktır. Tehlikeli Atık Depolama Sahasında her bir tehlikeli atık türü için ayrı bölmeleri olan metal bir konteyner yer alacaktır. Her bir bölmenin ayrı bir kapısı olup, üzerleri içlerinde depolanacak atık türüne göre etiketlenecektir. Daha sonra bu atıklar için Ulusal Atık Taşıma Formu doldurulacak ve Tehlikeli Atık Taşıma Lisanslı araçlarla sevkiyatı yapılacaktır.

 

 • Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı, Geri Dönüşümü Ve Bertarafı

     

            Tehlikeli atıklar öncelikle geri kazanım lisanslı firmalara gönderilecektir. Geri kazanımı yapılamayan tehlikeli atıklar ise Çevre Bakanlığı’ndan lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecektir.

 

 • Tehlikeli Atık Türleri

 

            Bina söküm ve yıkımından çıkabilecek tehlikeli atıklar Floresan Lamba’, ‘Cam ve Taş Yünleri’ , ‘Poliüretan Köpükler’, ‘Atermitler’, ‘Kimyasallar’, ‘Akü ve Piller’, ‘Paratoner’  ve ‘İzolasyon Malzemeleri’ olarak belirlenmiştir.

 

 • Tehlikeli Atık Etiketi

 

 • Tehlikeli Atık ile ilgili bilgiler bu kartlara yazılarak düzenli olarak tutulması sağlanacaktır.

 

Hızlı İletişim

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin

loading